Categorie archief: Insolventierecht

Nieuwe regels inzake terugbetaling van belasting en cessie van belastingvorderingen (Ellen Timmer)

Voor iedereen die te maken heeft met terugbetaling van belastingen is van belang dat er met ingang van 1 december 2013 / 1 januari 2014 belangrijke wijzigingen optreden. Deze nieuwe regels kunnen als volgt worden samengevat: [1] Betaling op de rekening … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Insolventierecht | Een reactie plaatsen

De curator in de “cloud”: kan de curator een service provider dwingen tot kosteloze voortzetting dienstverlening? (Ellen Vandeberg)

Door: Ellen Vandeberg Cloud computing levert nieuwe juridische vraagstukken op. Onlangs kwam aan de orde of een curator van een aanbieder van software pakket – dat ziet op de administratie van een onderneming en waarbij gebruik wordt gemaakt van cloud … Lees verder

Geplaatst in Handelsrecht, Insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Pas op met betalingen aan gefailleerden; abusievelijke betaling niet onverschuldigd (Ellen Vandeberg)

Door: Ellen Vandeberg Abusievelijke betaling in faillissement leidt in beginsel niet tot onverschuldigde betaling. Bovendien dient rekening te worden gehouden met pandrechten. Betaling aan de pandhouder nadat betaling heeft plaatsgevonden aan de failliete vennootschap leidt evenmin tot onverschuldigde betaling jegens … Lees verder

Geplaatst in Insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Niet-tijdige deponering van de publicatiejaarrekening bij het handelsregister en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Het bestuur van een besloten vennootschap is verantwoordelijk voor het jaarlijks tijdig bij het handelsregister deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening, de “publicatiejaarrekening”. Nog steeds is onbekend bij veel ondernemers dat het niet of niet-tijdig deponeren ernstige gevolgen kan … Lees verder

Geplaatst in Insolventierecht, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Doorstart: Doe je huiswerk!

Voordat je een onderneming start, zal je (onder meer met het oog op het verkrijgen van een financiering) duidelijk in kaart moeten brengen op welke wijze je de onderneming rendabel denkt te kunnen maken, aan de hand van welke prognoses … Lees verder

Geplaatst in Fusie en overname, Handelsrecht, Insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Algemene informatiebrochures van de Orde van Advocaten ter beschikking gesteld als pdf

De Nederlandse Orde van Advocaten geeft brochures uit voor rechtzoekenden over de meest voorkomende rechtsonderwerpen. Deze brochures zijn bedoeld als algemeen voorlichtingsmateriaal en zijn ook als pdf-bestand beschikbaar. Onderstaand een overzicht van de thans beschikbare brochures (*): De Advocaat / … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken, Diversen, Handelsrecht, Insolventierecht, Kantoor en organisatie | Een reactie plaatsen

Contract is contract, maar niet voor de curator!

Eén van de belangrijkste basisprincipes binnen ons contractenrecht is dat partijen zich moeten houden aan wat zij afspreken. Doet een partij dit niet, dan pleegt hij wanprestatie en moet hij de schade van de andere partij vergoeden. De rechtbank Dordrecht … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, algemeen privaatrecht, Insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Wat te doen met slecht betalende debiteuren?

We hebben er tegenwoordig allemaal mee te maken: niet of slecht betalende debiteuren. Nu is het uiteraard mogelijk om de vordering ter incasso uit handen te geven, maar ook dat leidt niet altijd tot een bevredigend resultaat. Bij dezen enkele … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, algemeen privaatrecht, Insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Verhuurders opgelet! Over de beëindiging van de huurovereenkomst bij faillissement van de huurder

Op 14 januari 2011 heeft de Hoge Raad (hoogste rechtscollege in Nederland) een uitspraak gedaan die van belang is voor verhuurders indien hun huurder failliet wordt verklaard. De kwestie betrof de verhuur van een (kantoor)gebouw. De beslissing van de Hoge … Lees verder

Geplaatst in Insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen