Categorie archief: Bestuursrecht

Elke tak van sport kent z’n eigen regels. Wie kent ze van de uitzendbranche?

Volleybal kent andere regels dan basketbal of zaalvoetbal. En in de uitzendbranche gelden andere regels dan in andere bedrijfstakken. Het voldoen aan de spelregels is momenteel in de uitzendbranche belangrijker dan ooit. Pellicaan Advocaten en Mazars kunnen u bijstaan om … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken, Belastingrecht, Bestuursrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe regels inzake Europese aanbestedingen treden op 1 april 2013 in werking

Voor ondernemers en voor (semi)overheidsinstellingen (“aanbestedende diensten”) die met de Europese aanbestedingsregels te maken hebben, is van belang dat op 1 april 2013 de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en het het nieuwe Aanbestedingsbesluit in werking treden. Ook allerlei andere algemene aanbestedingsdocumentatie … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Hoort het door een administratiekantoor opsturen van personeelsgegevens aan een verzekeraar te leiden tot Wft-vergunningplicht voor dat administratiekantoor?

Het is te hopen dat het nieuwe kabinet in het kader van de vermindering van de regeldruk ook iets gaat doen aan de doorgeschoten financiële toezichtwetgeving. Een illustratie daarvan is de problematiek rondom de rol van adviseurs bij het regelen … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel toezicht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureaus

In de strijd tegen malafide uitzendondernemingen heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend, op basis waarvan uitzendondernemingen vanaf 1 januari 2012 verplicht in het Handelsregister geregistreerd dienen te staan. Laten zij dit na, dan krijgt zowel … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken, Bestuursrecht | Tags: | 2 reacties

Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank

Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*)  en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Digitaal procederen tegen de overheid

Sinds kort is er voor bestuursrechtzaken een apart digitaal loket op Rechtspraak.nl, de site voor de rechtspraak. Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal te procederen tegen een overheidsinstantie. Voor de advocatuur is een aparte toegang via Diginotar.nl. Op … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Procesrecht | Een reactie plaatsen

Woningcorporaties hoeven minder vaak Europees aan te besteden – meer kansen voor het mkb

Europese aanbesteding is een dure bezigheid, zowel voor de aanbestedende diensten (zoals bestuursorganen en door de overheid gefinancierde instellingen) als voor degenen die aan aanbesteding meedoen. Europees aanbesteden is aan beide kanten duur omdat de regels heel stipt moeten worden … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt

Ellen Timmer schrijft over een recente wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in het artikel “Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt.

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bestuursrechtcongres: juristen uit het papieren tijdperk houden zich bezig met de digitale overheid

Vandaag het symposium van de Vereniging voor Bestuursrecht bijgewoond. Heel interessant wat er op ons afkomt. De aanwezigen waren het er over eens dat de overheid gaat veranderen door de grotere digitale mogelijkheden. Een rechtsinformaticus van de Raad voor de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Een reactie plaatsen

De digitale overheid bij de Vereniging voor Bestuursrecht op 20 mei 2011

De digitale overheid bij de Vereniging voor Bestuursrecht op 20 mei 2011 Geplaatst op 19 mei 2011 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht Op 20 mei 2011 houdt VAR Vereniging voor Bestuursrecht in Utrecht de jaarlijkse algemene ledenvergadering over het onderwerp … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen