Auteursarchief: Xander Alders

Over Xander Alders

Advocaat ondernemingsrecht verbonden aan Pellicaan Advocaten

Bedrijfsopvolging buiten de familie [Xander Alders]

In de media verschijnen steeds vaker berichten dat kinderen niet in de voetsporen van hun ouder(s) willen treden om het familiebedrijf voort te zetten. Ook kan het natuurlijk zijn dat er geen kinderen zijn aan wie het bedrijf kan worden … Lees verder

Geplaatst in Handelsrecht | Een reactie plaatsen

De (on)zekerheid van een eigendomsvoorbehoud (Xander Alders)

Het leveren onder eigendomsvoorbehoud wordt in de praktijk als een belangrijke vorm van zekerheid gezien. Betaalt de afnemer niet, dan worden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teruggenomen. Op die manier wordt de schade van de leverancier zo veel mogelijk beperkt. … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, algemeen privaatrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Haastige spoed…. over het terugdraaien van een liquidatie (Xander Alders)

Eerder schreef ik al over de te volgen procedure rondom de liquidatie van een stichting [1]. Per geval moet worden bekeken welke route moet worden gevolgd. Dat bleek recentelijk eens te meer in een kwestie bij de rechtbank Rotterdam [2]. … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Een reactie plaatsen

Stichtingbestuurders onaantastbaar, of toch niet? (Xander Alders)

Onder deze titel schreef ik voor AccountancyNieuws een artikel, dat hier als pdf kan worden gedownload. — Stichtingbestuurders onaantastbaar, of toch niet? Een stichting bestaat vaak alleen uit een bestuur. Is de positie van een bestuurder van een stichting daarmee … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bodemrecht van de fiscus: ingrijpender dan ooit! (Xander Alders)

De fiscus heeft in Nederland ingrijpende mogelijkheden om belastingschulden te incasseren. Onder omstandigheden mag de fiscus zich zelfs op eigendommen van derden verhalen. In slechts een beperkt aantal gevallen kan de derde zich daartegen verweren. En sinds 1 januari 2013 … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Handelsrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Trek op tijd aan de bel! Introductie inzake de klachtplicht bij niet-nakoming (Xander Alders)

Indien u zaken bestelt bij een leverancier, dan mag u verwachten dat de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Er worden talrijke procedures gevoerd waarin leverancier en afnemer van mening verschillen of dit het geval is geweest. Een belangrijke voorvraag … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, algemeen privaatrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

“Aanpassing bonussen expliciet in toelichting op jaarrekening”, artikel in AccountancyNieuws over de bonussenwet

Op dit moment ligt er een gewijzigd wetsvoorstel bij de Eerste Kamer over de bevoegdheid om bonussen van bestuurders te kunnen aanpassen en terugvorderen. Bonussen aan bestuurders en beleidsbepalers van bepaalde instellingen kunnen hierdoor worden herzien en/of met terugwerkende kracht … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Enkele aandachtspunten bij het sluiten van een huurovereenkomst

Of u nu een woning (ver)huurt of een bedrijfspand, het is van groot belang onder welke voorwaarden die huurovereenkomst wordt gesloten. Vaak wordt hier niet genoeg aandacht aan besteed. Enkele aandachtspunten op een rijtje. Huurregime In Nederland kennen we verschillende … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, algemeen privaatrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Waterwoning: roerend of onroerend?

We zien ze steeds vaker: waterwoningen. Drijvende constructies die met beugels aan het vasteland zijn bevestigd. Ze beschikken over gas, elektriciteit en wateraansluitingen en hebben zelfs een op de wal gelegen tuin. Gaat het hier om een roerende of een … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, algemeen privaatrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Notuleren: overbodig of toch belangrijk?

Het belang van het notuleren van aandeelhoudersvergaderingen wordt in veel gevallen wel ingezien. Zeker bij meerdere aandeelhouders, die ook nog eens niet allemaal in het bestuur van de vennootschap zitten, is er de behoefte om de besluitvorming in een aandeelhoudersvergadering … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen