Auteursarchief: Jasper van der Voet

Buitenlandse uitzendkrachten in de (internationale) transportsector

In de transportsector wordt steeds vaker gebruik gemaakt van buitenlandse uitzendkrachten. Een Nederlandse transportonderneming richt niet zelden een vestiging op in het buitenland om daar relatief goedkope chauffeurs te werven. Deze chauffeurs krijgen vervolgens een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, waarna … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Grensoverschrijdend arbeidsrecht

Het internationale verkeer van personen neemt toe en het komt steeds vaker voor dat een werknemer buiten Nederland zijn werkzaamheden dient te verrichten, dan wel dat buitenlandse werknemers in Nederland worden ingezet. Een sprekend voorbeeld betreft de Poolse vrachtwagenchauffeur die … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken, Handel, internationaal | Een reactie plaatsen

Arbeidsongeschikte werknemer met knieklachten neemt deel aan de Dam tot Damloop

Een werknemer die “verwijtbaar werkloos” is geworden, heeft geen recht op een WW-uitkering. Een werknemer is verwijtbaar werkloos geworden, indien het dienstverband op eigen verzoek is geëindigd, dan wel indien er een dringende reden aan het ontslag ten grondslag ligt, … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Uitzendkrachten die in het buitenland werken, welk recht is toepasselijk

Op een uitzendkracht die over de landsgrenzen tewerk wordt gesteld kunnen meerdere rechtsstelsels van toepassing zijn. Dat is zelfs zo indien de buitenlandse uitzendonderneming en de uitzendkracht contractueel een bepaalde rechtskeuze hebben gemaakt. Een rechtskeuze laat namelijk onverlet dat de … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (hierna: “HNW”) introduceert de mogelijkheid voor werknemers om altijd en overal te kunnen werken. Steeds meer werkgevers passen een bepaalde vorm van HNW binnen hun organisatie toe, hetgeen varieert van de mogelijkheid voor werknemers om af en … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: | Een reactie plaatsen

Werkgever dient parttimers te compenseren voor ‘gemiste’ feestdagen

De Commissie Gelijke Behandeling (hierna te noemen: “de Commissie”) heeft onlangs in een uitspraak bepaald dat wanneer een nationaal erkende feestdag op een dag valt waarop een werknemer met een parttime diensverband niet werkt en de werkgever de werknemer hiervoor … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , | Een reactie plaatsen

Het concurrentiebeding bij verlenging van de arbeidsovereenkomst

Over het algemeen ziet een werkgever zijn werknemers, in wie hij veel heeft geïnvesteerd door middel van het bijbrengen van kennis en vaardigheden, niet graag vertrekken naar de (directe) concurrent. Een manier om dit te voorkomen, is het overeenkomen van … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: | Een reactie plaatsen

Vitaliteitssparen, de opvolger van spaarloonregeling en levensloopregeling

De spaarloonregeling en levensloopregeling worden per 2012 afgeschaft. Beide regelingen zullen opgaan in de nieuwe regeling “vitaliteitssparen”. Spaarloonregeling De huidige spaarloonregeling houdt in dat een werknemer maximaal € 613 van het brutoloon per jaar kan sparen. De opgebouwde tegoeden worden op … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , | Een reactie plaatsen

Meer rechten en gelijke kansen voor uitzendkrachten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 september 2011 een wetsvoorstel ingediend om de regelgeving omtrent uitzendwerk meer aan te passen aan de richtlijnen van de Europese Unie. Het doel is om uitzendkrachten dezelfde rechten en kansen … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wet tijdelijke verruiming ketenregeling vervalt per 1 januari 2012

Op 9 juli 2010 is de Wet tijdelijke verruiming ketenregeling in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen met werknemers tot 27 jaar meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan, alvorens er van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: | Een reactie plaatsen