Auteursarchief: Arbeidsjurist - Richard Ouwerling

Over Arbeidsjurist - Richard Ouwerling

Advocaat arbeidsrecht bij Pellicaan Advocaten www.pellicaan.nl tel: 088 627 22 87 e-mail: richard.ouwerling@pellicaan.nl

Welk recht is van toepassing bij internationale arbeidsgeschillen in de transportsector? (Richard Ouwerling)

Ik schreef het navolgende artikel voor de Mazars nieuwsbrief Transport & Logistiek Actueel: 24 december 2013 Als je werkzaamheden verricht in meerdere landen, welk rechtssysteem geldt dan in geval van een arbeidsconflict? Niet alleen het bepalen van de bevoegde rechter … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: | Een reactie plaatsen

ABU cao uitzendbureaus algemeen verbindend verklaard (Richard Ouwerling)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 september jl. de cao voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 (De ABU cao) algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , | Een reactie plaatsen

Ontslag wegens werkweigering (Richard Ouwerling)

De laatste tijd krijg ik als advocaat arbeidsrecht regelmatig de vraag voorgelegd of het mogelijk is om een werknemer op staande voet te ontslaan wegens werkweigering. Mijn reactie is dan steeds dat dit zal afhangen van de concrete omstandigheden van … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: | Een reactie plaatsen

Toepasselijk recht en de bevoegde rechter bij grensoverschrijdende arbeid in de transportsector

In het internationale transport krijgen we vaak te maken met vragen van internationaal arbeidsrecht. In dit artikel wordt aandacht besteed aan het toepasselijk recht en de toepasselijke rechter. Zie het artikel van Van der Voet over specifieke punten bij uitzendbureaus. … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Geen vaste formule voor vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

De Kring van Kantonrechters heeft tijdens zijn vergadering van 1 november jl. besloten geen aanbevelingen vast te stellen voor vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag na afgifte van een ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf Aanleiding tot dit besluit zijn de plannen van het beoogde nieuwe kabinet … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Principeakkoord bereikt over de cao voor de uitzendkrachten 2012-2017

De vakorganisaties hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten, overeenkomstig de afspraken in bijgevoegd principeakkoord. Lees het bericht van de cao-partijen over de ABU-2012-2017. Deze nieuwe cao treedt met ingang van 5 november 2012 in werking (vandaag) en … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , | Een reactie plaatsen

Overgangsrecht bij afschaffing forfaitaire maand fictieve opzegtermijn en (pro forma) ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Eerder heb ik op deze weblog melding gemaakt van het wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV en daarbij gewezen op de voorgenomen afschaffing van de maand ‘korting’ bij berekening van de fictieve opzegtermijn bij ontbindingsprocedures. In eerste instantie heb ik daarbij aangegeven dat er – … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Maand korting op fictieve opzegtermijn bij pro forma procedures komt te vervallen

Het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV (K. 33327) regelt onder meer het vervallen van de maand aftrek van de fictieve WW-opzegtermijn na een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Doel van deze wetswijziging is het terugdringen van het aantal pro forma procedures. … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Deeltijdontslag, behoud de werkgelegenheid en verdeel de krimp!

Voor IJssel Business Magazine, editie september 2012, schreef ik het artikel “Deeltijdontslag, behoud de werkgelegenheid en verdeel de krimp!”, dat hier kan worden gevonden (pdf-bestand).

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , | Een reactie plaatsen

Gelijke arbo bescherming ZZP-ers per 1 juli 2012

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die op dezelfde arbeidsplaats als andere werkenden zoals ‘gewone’ werknemers werken, genieten vanaf 1 juli hetzelfde beschermingsniveau van veilig en gezond werken als werknemers in loondienst. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt hiermee … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , | Een reactie plaatsen