Pellicaan Advocaten + dit weblog

Dit weblog wordt vanaf medio oktober 2014 niet meer bijgewerkt en zal te zijner tijd gaan verdwenen.

Reden is dat medio oktober 2014 onze nieuwe website is gelanceerd. Alle nieuwe artikelen zullen op die website worden gepubliceerd.


In dit blog wordt inleidende informatie gegeven over juridische onderwerpen, waarbij niet alle aspecten worden behandeld. Die informatie is mede bedoeld als achtergrond voor de advisering. Let er op dat de informatie niet kan worden gebruikt voor de beoordeling van specifieke situaties. Voorts kan de informatie in het blog verouderen door wijziging van regelgeving of nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak. Neem voor juridisch advies dus altijd contact op met een van de advocaten van Pellicaan Advocaten.

Pellicaan Advocaten op het internet

Pellicaan Advocaten is op verschillende manieren actief op het internet. Dit is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment ziet het er als volgt uit.

Algemene sites

Thematische sites

English

S.v.p. geen ongevraagde e-mail
Wij verzoeken u vriendelijk onze e-mail adressen uitsluitend te gebruiken voor zakelijke contacten. Als u ons van nieuws wil voorzien, verzoeken wij u mij dat expliciet te vragen en ons niet ongevraagd aan uw e-mail lijst toe te voegen om ons vervolgens te bombarderen met productaanbiedingen of diensten.

Verwijzing naar derden

Verwijzing naar derden op dit weblog houdt geen oordeel over de kwaliteit in. Ieder rapport, bericht of ander document dient door de lezer zelf te worden beoordeeld op bruikbaarheid voor het beoogde doel.