Maandelijks archief: augustus 2011

Voorstel overheid inzake kostendekkende griffierechten benadeelt mkb – teken de petitie op http://www.advocatenorde.nl/petitie

  De Nederlandse Orde van Advocaten is een tegenstander van het voorstel inzake kostendekkende griffierechten en schrijft onder meer: “In een rechtsstaat moet voor elke burger en organisatie de toegang tot het recht en de rechter beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld om … Lees verder

Geplaatst in Procesrecht | Tags: , , | 1 reactie

Aandachtspunten bij volmachtverlening in de ondernemingspraktijk

In de praktijk wordt veel met volmachten gewerkt. Dit geldt zowel voor kleine ondernemingen in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma, als voor grotere ondernemingen in de vorm van een besloten vennootschap (bv) of andere rechtspersoon. Die … Lees verder

Geplaatst in Handelsrecht, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Hoge Raad oordeelt over structuur met commanditaire vennootschappen; geen vermogensbeheer en geen effectenbemiddeling in de zin van de voorgangers van de Wft (Befra-zaak)

De commanditaire vennootschap is een geliefde vorm om kapitaal aan te trekken. Daarbij kan de vraag rijzen of sprake is van activiteiten die vallen onder de vergunningplicht van de Wet op het financieel toezicht (Wft), dan wel of men anderszins … Lees verder

Geplaatst in Personenvennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het blijft oppassen met het volstorten van aandelen bij oprichting van een besloten vennootschap

Er kan veel mis gaan bij de volstorting van aandelen. Al eerder besteedde ik daar aandacht aan in dit artikel uit september 2009. Onlangs hebben twee rechtbanken uitspraak gedaan over de volstorting: De Rechtbank Almelo oordeelde in een uitspraak van … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Een aandeelhoudersovereenkomst is noodzakelijk bij iedere bv met meerdere aandeelhouders! (Statuten zijn niet genoeg.)

Er zijn nog steeds ondernemers die door middel van een gezamenlijke besloten vennootschap (bv) een samenwerking aangaan, zonder ook een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten. Ook komt het nog steeds voor dat een grootaandeelhouder aandelen in de werkmaatschappij aan een directeur overdraagt … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Huidige Wwft-tekst met daarin opgenomen (gemarkeerd) het consultatievoorstel van 19 juli 2011, nuttig voor degenen die aan de consultatie mee willen doen (via Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten)

Op 19 juli 2011 is de consultatie inzake wijziging van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gestart. Deze wet is van belang voor een groot aantal Nederlandse ondernemingen, onder meer notarissen, accountants, advocaten, banken, verzekeringsmaatschappijen, … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht | Een reactie plaatsen

De tekst van titel 7 boek 2 BW (fusie en splitsing) vóór en na de wijzigingen per 1 juli 2011

Per 1 juli 2011 zijn de deponerings-, verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen vereenvoudigd. Degenen die het interessant vinden wat er gewijzigd is, kunnen bijgaand pdf-bestand raadplegen waarin ik een automatische vergelijking op basis van de teksten … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Een reactie plaatsen

Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank

Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*)  en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Informatieve brochures over arbeidsomstandighedenwetgeving

Het ministerie van SZW heeft een groot aantal brochures over arbeidsrisico’s uitgegeven. Deze zijn te vinden door op http://www.rijksoverheid.nl/ te zoeken op “arbeidsrisico’s” en als categorie “Alle documenten en publicaties” in te vullen. De nieuwste dateren van augustus 2011: Arbeidsrisico’s in … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: | Een reactie plaatsen

Omzeilen nieuwe loondoorbetalingsplicht van 104 weken doorzien

Onlangs heeft de rechter bepaald dat het niet is toegestaan om een werknemer na zijn volledige terugkeer op de werkvloer voor een paar uur ziek (1%) gemeld te laten. Werkgevers gebruiken deze zogenoemde ‘WIA-sluiproute’ soms om te voorkomen dat ze … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , , | Een reactie plaatsen