Maandelijks archief: juli 2011

Reorganisatie en herplaatsing

Wanneer u besluit om een reorganisatie te laten plaatsvinden door het aanvragen van een ontslagvergunning aan het UWV, zal mede worden getoetst of de voorgenomen ontslagen redelijk zijn. Een zorgvuldige afweging van belangen van de werkgever en de werknemer(s) moet … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , | 1 reactie

Conceptnotulen voor een flex-bv (als de wetsvoorstellen inzake flexibilisering van het Nederlandse bv-recht wet worden)

In mei 2011 publiceerde ik conceptnotulen voor de jaarvergadering van een besloten vennootschap als de wetsvoorstellen inzake flexibilisering van het Nederlandse bv-recht wet worden. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de geconsolideerde tekst van boek 2 BW van 18 februari … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Massa-ontslag bij de VIVA zorggroep – kennelijk onredelijk ontslag?

Het UWV keurde afgelopen vrijdag 22 juli het ontslag goed van 377 thuiszorgmedewerkers, omdat deze niet akkoord waren gaan met een lager salaris. Hierdoor zijn thuiszorgmedewerkers niet meer zeker van hun loon. Als een werkgever te laag inschrijft bij een … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstellen en aangekondigde wijzigingen voor 65-plussers

Momenteel zijn er een aantal wetsvoorstellen aanhangig welke de rechtspositie van 65-pussers beogen te wijzigen. Het meest in het oog springende wetsvoorstel is uiteraard het voorstel om de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar en in 2025 van … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: | Een reactie plaatsen

Bijzondere aandachtspunten voor aandeelhouders en directie van kapitaalvennootschappen

In het bericht “Bijzondere aandachtspunten voor aandeelhouders en directie van kapitaalvennootschappen” zet ik een aantal soms vergeten vennootschapsrechtelijke aandachtspunten op een rij, nl. verplicht jaarlijks bericht van directie aan raad van commissarissen, geldt ook voor de gewone bv! de schriftelijke … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft)

Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft), lees hierover mijn bericht.

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Kantoor en organisatie | Tags: , | Een reactie plaatsen

Het “virtuele kantoor”: brochure Pellicaan Advocaten over de arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij thuis werken

De redenen om vanuit huis te werken zijn divers. Als voordelen voor de werkgever kunnen worden genoemd: • hogere arbeidsproductiviteit door betere concentratie; • flexibiliteit, mogelijkheid om personeel in te zetten wanneer dat nodig is; • verlaging van het ziekteverzuim; … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Correspondentie besloten vennootschap mag niet door afgetreden directeur onder zich worden gehouden

Onlangs is een uitspraak gewezen over een trustkantoor dat weigerde correspondentie aan de voorheen door haar bestuurde vennootschap af te geven. Deze uitspraak is niet alleen voor trustkantoren interessant. Deze uitspraak (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam van 17 juni 2011) bevat ook belangrijke … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt

Ellen Timmer schrijft over een recente wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in het artikel “Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt.

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens een wilsgebrek door leugens op CV

De kantonrechter Leeuwarden heeft zich op 7 juni jl. (LJN BQ7567, «JIN» Signalen 2011/507) uitgelaten over de mogelijkheid voor de werkgever om zich op een wilsgebreken. De werkgever in deze kwestie had de tussen hem en de werkneemster gesloten arbeidsovereenkomst … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken | Een reactie plaatsen