Bv-recht vernieuwd!

Op het gebied van het Nederlandse ondernemingsrecht is op dit moment van alles aan de hand. Op 1 oktober 2012 zijn twee wetten inzake flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Dit heeft het recht inzake besloten vennootschappen ingrijpend veranderd, onder meer is het minimumkapitaal van EUR 18.000 afgeschaft en zijn een aantal formaliteiten vervallen. De op 1 januari 2013 van kracht geworden wetten inzake bestuur & toezicht hebben onder meer de regels inzake tegenstrijdig belang veranderd, lees de samenvatting.

Een inleiding over het nieuwe bv-recht is te vinden in onze nieuwsbrief van juni 2012. Wij adviseren u tijdig de statuten van bestaande vennootschappen door ons te laten screenen.

Andere veranderingen in het ondernemingsrecht zijn onder meer:

  • Wet controle op rechtspersonen (in werking per 1 juli 2011)
  • Aanpassing van het recht van enquête (in werking per 1 januari 2013).

Een overzicht van de reeds ingevoerde wijzigingen en de op handen zijnde wijzigingen, is hier te vinden. Voorts zijn er diverse berichten te vinden in de rubriek “rechtspersonenrecht” en met de tags “flex-bv” en “bestuur & toezicht”.

Meer informatie staat op het weblog http://flexbv.wordpress.com/, geïnteresseerden kunnen een e-mail abonnement nemen op de berichten op dit weblog.