Bv-recht vernieuwd!

Op het gebied van het Nederlandse ondernemingsrecht is op dit moment van alles aan de hand. Op 1 oktober 2012 zijn twee wetten inzake flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Dit heeft het recht inzake besloten vennootschappen ingrijpend veranderd, onder meer is het minimumkapitaal van EUR 18.000 afgeschaft en zijn een aantal formaliteiten vervallen. De op 1 januari 2013 van kracht geworden wetten inzake bestuur & toezicht hebben onder meer de regels inzake tegenstrijdig belang veranderd, lees de samenvatting.

Een inleiding over het nieuwe bv-recht is te vinden in onze nieuwsbrief van juni 2012. Wij adviseren u tijdig de statuten van bestaande vennootschappen door ons te laten screenen.

Andere veranderingen in het ondernemingsrecht zijn onder meer:

  • Wet controle op rechtspersonen (in werking per 1 juli 2011)
  • Aanpassing van het recht van enquête (in werking per 1 januari 2013).

Diverse berichten over de veranderingen zijn te vinden in de rubriek “rechtspersonenrecht” en kunnen worden gevonden met de tags “flex-bv” en “bestuur & toezicht”.

Meer informatie staat op het weblog http://flexbv.wordpress.com/, geïnteresseerden kunnen een e-mail abonnement nemen op de berichten op dit weblog.