Gedegen onderzoek bij koop familiebedrijf

Naar verwachting zullen meer dan 100.000 familiebedrijven op korte termijn onderwerp van koop en verkoop worden. Bij meer dan de helft is bedrijfsopvolging binnen de familie of binnen de eigen organisatie niet mogelijk. Vooral die laatste categorie ondernemingen biedt mogelijkheden om door middel van acquisitie de eigen activiteiten uit te bouwen. Volgens statistieken van onder andere het Ministerie van Economische Zaken mislukt 10% tot 30% van de bedrijfsovernames, vaak door een gebrekkige voorbereiding. De overname kan zo eindigen in een nachtmerrie.

Gedegen onderzoeken, waaronder een door specialisten uitgevoerd juridisch onderzoek, maken onderdeel uit van een professionele voorbereiding. Immers, een goede voorbereiding is het halve werk. De overnemende partij is met de risico’s van de te koop staande onderneming namelijk niet bekend, terwijl deze aanzienlijk kunnen zijn.

Pellicaan Advocaten voert zelfstandig, maar ook samen met fiscalisten en accountants onderzoeken uit. Pellicaan Advocaten heeft daar vaak een leidende rol in. Vooraf identificeren wij met betrokken partijen het risicoprofiel van de aangeboden onderneming. Nadat die zijn onderzocht vervolgen wij ons onderzoek om tot een volledig beeld van de risico’s te komen.

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we voor het opstellen van bepalingen in de koopovereenkomst over garanties, aansprakelijkheden en vrijwaringen, of voor de bijstelling van de koopsom in het voordeel van de koper.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de contactpersonen fusie & overname.

Pdf bestand “Gedegen onderzoek bij koop familiebedrijf

Op de website vind u een beschrijving van de activiteiten en werkgebieden van Pellicaan Advocaten.