Nieuw bv-recht

Het nieuwe bv-recht dat per 1 oktober 2012 en 1 januari 2013 in werking is getreden, verandert veel voor iedereen die bij de besloten vennootschap (bv) betrokken is, zowel voor aandeelhouders, directeuren als voor adviseurs.

Een algemene introductie van het nieuwe bv-recht vindt u in onze nieuwsbrief van juni 2012. Zowel bij bestaande bv’s, als bij bv’s waarvan de statuten worden gewijzigd, als bij nieuw op te richten bv’s, is het aan te bevelen met het nieuwe bv-recht rekening te houden. Zie over het belang van het laten beoordelen van statuten ook dit artikel.

Door middel van diverse artikelen en berichten kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer via de berichten die op dit weblog in de rubriek rechtspersonenrecht en personenvennootschap worden geplaatst. Verder verzorgt Ellen Timmer een weblog over de flex-bv en andere vernieuwingen.

De ondernemingsrechtadvocaten van Pellicaan hebben zich al diepgaand in het nieuwe bv-recht verdiept en staan voor u klaar, bijvoorbeeld voor beoordeling van uw statuten. Wij kunnen u op diverse verschillende manieren assisteren. Neem gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Op de website vind u een beschrijving van de activiteiten en werkgebieden van Pellicaan Advocaten.