Categorie archief: Fraude en witwasbestrijding

Publicatieplicht in de goededoelensector (ANBI’s)

Al geruime tijd is aan de orde dat ook in de not-for-profit een verplichting tot het openbaar maken van financiële gegevens zal worden geïntroduceerd. Inmiddels is bekend gemaakt welke regels zullen gaan gelden voor de zgn. “ANBI’s”, de fiscaal geaccepteerde … Lees verder

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Terugvorderen bonus kan onder huidige wet (Sonia Beedie)

Dijsselbloem twijfelt of hij nu al de bonussen van SNS-bestuurders kan terugvorderen. Volgens hem moet eerste de wet worden aangepast. Volgens Sonia Beedie van Pellicaan Advocaten zijn er ook binnen de huidige wet al mogelijkheden om dat te doen. Na … Lees verder

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Cursussen Wwft voor advocaten en notarissen, 25 april en 10 december 2013 | AVDR | met medewerking van Ellen Timmer

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd, met belangrijke gevolgen voor ondernemers die onder deze wet vallen. Onder meer juridische beroepsbeoefenaren vallen onder deze wet. Op 25 april 2013 … Lees verder

Geplaatst in Evenementen (incl. archief), Financieel toezicht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , | Een reactie plaatsen

Donderdagmiddag 21 februari: cursus Wwft voor advocaten en notarissen

Pellicaan Advocaten organiseert periodiek voor de eigen advocaten cursussen en stelt deze cursussen ook open voor belangstellenden die tot de doelgroep behoren. Op donderdagmiddag 21 februari a.s. van 15:00 tot 18:30 uur organiseert Pellicaan een cursus over de Wet ter … Lees verder

Geplaatst in Evenementen (incl. archief), Fraude en witwasbestrijding, Kantoor en organisatie | Tags: | Een reactie plaatsen

Landelijk aandeelhoudersregister ten behoeve van de overheid in aantocht

Uit een persbericht van vandaag blijkt dat de Nederlandse overheid van plan is om een landelijk aandeelhoudersregister te creëren voor overheidsdoeleinden. Dit register zal worden gebruikt ten behoeve van de aanpak van financieel-economische fraude. De bedoeling is makkelijker te achterhalen wie zich schuilhoudt … Lees verder

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

CBP publiceert richtsnoeren voor het gebruik van een ‘kopietje paspoort’ – kopiëren identiteitsbewijs in de private sector in beginsel niet toegestaan

Uit een persbericht van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) blijkt dat het kopiëren identiteitsbewijs in de private sector in beginsel niet toegestaan. Het CBP schrijft in het persbericht: Bedrijven en organisaties kopiëren steeds vaker het identiteitsbewijs van bijvoorbeeld klanten en … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , | Een reactie plaatsen

Workshop actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen Wtt en Wwft voor trustkantoren, 9 februari 2012

Op donderdag 9 februari 2012,  van 12:30-18.30 uur, organiseert Pellicaan Advocaten in samenwerking met Mazars University in Amsterdam een workshop voor medewerkers van trustkantoren. De Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) … Lees verder

Geplaatst in Evenementen (incl. archief), Financieel toezicht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: | Een reactie plaatsen

Nieuwe berichten op het weblog over de modernisering van het ondernemingsrecht, http://flexbv.wordpress.com/

Op het weblog over de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht, http://flexbv.wordpress.com/, zijn de volgende nieuwe berichten geplaatst: Kamerleden stellen vragen over publicatieplicht stichtingen Minister staat positief tegenover centraal aandeelhoudersregister, wel is impactanalyse gewenst Publicatieplicht stichtingen, grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen en facilitering langetermijnaandeelhouderschap … Lees verder

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank

Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*)  en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft)

Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft), lees hierover mijn bericht.

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Kantoor en organisatie | Tags: , | Een reactie plaatsen