Categorie archief: Financieel toezicht

Accountant opgezadeld met nieuwe meldplicht in Wft

In AccountancyNieuws van 30 augustus jl. verscheen mijn artikel over de gevolgen van de nieuwe AIFMD-regelgeving voor de meldplicht van accountants. Lees het artikel bij AccountancyNieuws (pdf, html). Onderstaand volgt de tekst zoals op de site van AccountancyNieuws is geplaatst. … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Groep beleggingsinstellingen die onder Wft valt toegenomen door inwerkingtreding wijzigingen op grond van de AIFMD-richtlijn (22 juli jl.)

Op 22 juli jl. zijn wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden, als gevolg van een Europese richtlijn, de “AIFMD”, de Alternative Investment Fund Managers Directive. Dit is een richtlijn die beoogt “alternatieve” beleggingsinstellingen (Alternative Investment … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Cursussen Wwft voor advocaten en notarissen, 25 april en 10 december 2013 | AVDR | met medewerking van Ellen Timmer

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd, met belangrijke gevolgen voor ondernemers die onder deze wet vallen. Onder meer juridische beroepsbeoefenaren vallen onder deze wet. Op 25 april 2013 … Lees verder

Geplaatst in Evenementen (incl. archief), Financieel toezicht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , | Een reactie plaatsen

“Aanpassing bonussen expliciet in toelichting op jaarrekening”, artikel in AccountancyNieuws over de bonussenwet

Op dit moment ligt er een gewijzigd wetsvoorstel bij de Eerste Kamer over de bevoegdheid om bonussen van bestuurders te kunnen aanpassen en terugvorderen. Bonussen aan bestuurders en beleidsbepalers van bepaalde instellingen kunnen hierdoor worden herzien en/of met terugwerkende kracht … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren op 24 januari 2013, thema: de consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht

Tijdens een door het Compliance Platform Trustkantoren georganiseerde bijeenkomst op 24 januari a.s. houdt Ellen Timmer een inleiding over de “De consequenties voor de trustbranche van de Flex BV en de wet bestuur & toezicht”. Meer informatie over de bijeenkomst … Lees verder

Geplaatst in Evenementen (incl. archief), Financieel toezicht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hoort het door een administratiekantoor opsturen van personeelsgegevens aan een verzekeraar te leiden tot Wft-vergunningplicht voor dat administratiekantoor?

Het is te hopen dat het nieuwe kabinet in het kader van de vermindering van de regeldruk ook iets gaat doen aan de doorgeschoten financiële toezichtwetgeving. Een illustratie daarvan is de problematiek rondom de rol van adviseurs bij het regelen … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel toezicht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Workshop Actualiteiten Wwft, Wtt en nieuw bv-recht voor trustkantoren 8 november a.s. te Rotterdam

Dit is een update van een eerder bericht. Oorspronkelijk was de workshop gepland op 9 oktober a.s., maar dat blijkt de datum te zijn dat Holland Quaestor, de nieuwe organisatie van Nederlandse trustkantoren, een symposium houdt over Nederland als vestigingsland Pellicaan … Lees verder

Geplaatst in Evenementen (incl. archief), Financieel toezicht | Tags: | Een reactie plaatsen

CBP publiceert richtsnoeren voor het gebruik van een ‘kopietje paspoort’ – kopiëren identiteitsbewijs in de private sector in beginsel niet toegestaan

Uit een persbericht van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) blijkt dat het kopiëren identiteitsbewijs in de private sector in beginsel niet toegestaan. Het CBP schrijft in het persbericht: Bedrijven en organisaties kopiëren steeds vaker het identiteitsbewijs van bijvoorbeeld klanten en … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , | Een reactie plaatsen

Belangrijke wijzigingen Wet toezicht trustkantoren (Wtt) op 1 juli 2012 in werking getreden; nieuwe tekst Regeling integere bedrijfsvoering Wtt (Rib) van kracht

Op 1 juli 2012 zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de Wtt in werking getreden. DNB besteedt daar in de meest recente nieuwsbrief aandacht aan; in dit bericht staat een samenvatting van de wijzigingen. Wtt-vergunning nodig voor het bemiddelen bij … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht | Tags: , | Een reactie plaatsen

DNB past rekenrente aan voor pensioenfondsen

 De Nederlandsche Bank heeft bij hoge uitzondering de rekenrente aangepast waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad berekenen. De maatregel scheelt de pensioenfondsen miljoenen. Meer informatie: bericht NOS, bericht DNB

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken, Financieel toezicht | Tags: , | Een reactie plaatsen